Dự báo thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:25 am Mặt trời lặn: 6:45 pm
Ngày/đêm: 31°/26° Lượng mưa: 5 mm Gió: 2.2 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 67%
Mặt trời mọc: 5:25 am Mặt trời lặn: 6:45 pm
Ngày/đêm: 29°/25° Lượng mưa: 22 mm Gió: 1.97 km/h Sáng/tối: 26°/26°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 93%
Mặt trời mọc: 5:25 am Mặt trời lặn: 6:46 pm
Ngày/đêm: 28°/25° Lượng mưa: 18 mm Gió: 1.63 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 92%
Mặt trời mọc: 5:25 am Mặt trời lặn: 6:46 pm
Ngày/đêm: 26°/24° Lượng mưa: 12 mm Gió: 2.67 km/h Sáng/tối: 25°/25°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 96%
Mặt trời mọc: 5:25 am Mặt trời lặn: 6:47 pm
Ngày/đêm: 30°/25° Lượng mưa: 9 mm Gió: 2.82 km/h Sáng/tối: 24°/26°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 77%
Mặt trời mọc: 5:25 am Mặt trời lặn: 6:47 pm
Ngày/đêm: 27°/24° Lượng mưa: 11 mm Gió: 2.61 km/h Sáng/tối: 25°/25°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 96%
Mặt trời mọc: 5:25 am Mặt trời lặn: 6:47 pm
Ngày/đêm: 30°/24° Lượng mưa: 10 mm Gió: 1.7 km/h Sáng/tối: 24°/26°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 78%
Mặt trời mọc: 5:25 am Mặt trời lặn: 6:48 pm
Ngày/đêm: 28°/24° Lượng mưa: 17 mm Gió: 1.86 km/h Sáng/tối: 24°/25°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 81%
Mặt trời mọc: 5:25 am Mặt trời lặn: 6:48 pm
Ngày/đêm: 29°/24° Lượng mưa: 3 mm Gió: 2.97 km/h Sáng/tối: 23°/26°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 65%
Mặt trời mọc: 5:25 am Mặt trời lặn: 6:49 pm
Ngày/đêm: 29°/24° Lượng mưa: 1 mm Gió: 3.03 km/h Sáng/tối: 24°/27°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 64%

Thời tiết Huyện Điện Biên lúc này

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:45

Thấp/Cao

23°

/

33°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.59 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0