Dự báo thời tiết Huyện Điện Biên - Điện Biên 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:45 pm

Gió
1.6 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:45 pm

Gió
1.17 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:46 pm

Gió
1.43 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:46 pm

Gió
2.47 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:47 pm

Gió
2.62 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:47 pm

Gió
1.81 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:47 pm

Gió
1.3 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:48 pm

Gió
1.46 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:48 pm

Gió
2.07 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:49 pm

Gió
2.73 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:49 pm

Gió
2.14 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:49 pm

Gió
3.1 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:50 pm

Gió
2.43 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:50 pm

Gió
2.34 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:50 pm

Gió
2.37 km/h

Thời tiết Huyện Điện Biên hôm nay

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:45

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

99%

áp suất

Áp suất

1004 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.89 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0