Dự báo thời tiết Huyện Hoàng Su Phì - Hà Giang 30 ngày tới

Hôm nay

25°/29°

mưa vừa

mưa vừa

16 mm

Mưa

2.57 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T2 15/07

26°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.64 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

25.8°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.89 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

24.1°/27°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.38 km/h

Gió

1007 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

24.2°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.32 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27°/30.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.55 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

26°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.3 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

26.5°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

3.12 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

26.5°/30.9°

mưa vừa

mưa vừa

29 mm

Mưa

1.54 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

26.7°/29.2°

mưa vừa

mưa vừa

28 mm

Mưa

2.24 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

26°/30.7°

mưa vừa

mưa vừa

27 mm

Mưa

2.41 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

26.8°/29.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

2.15 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

26.5°/29.5°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

2.71 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

26°/28.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

2.51 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

25.9°/29.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.36 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

25°/36°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.68 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

49%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

25.2°/37°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

1.93 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

25.7°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.53 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

26.2°/31.8°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

1.94 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

26.6°/31.4°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

1.35 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

26.7°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

2.37 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

26.3°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.03 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

26.9°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.57 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

25.9°/27.5°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

54 mm

Mưa

5.17 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

25.9°/26.6°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

82 mm

Mưa

4.94 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

99%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

25°/36°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

1.64 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

54%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

26.2°/36°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.41 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

54%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

26.4°/36.1°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

2.77 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

51%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

26.4°/31.2°

mưa vừa

mưa vừa

46 mm

Mưa

1.14 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

26.7°/29.4°

mưa vừa

mưa vừa

27 mm

Mưa

1.57 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Hoàng Su Phì bây giờ

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:47

Thấp/Cao

24°

/

32°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.55 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0