32 °
C
Mặt trời mọc: 05:15
Mặt trời lặn: 18:47
mây cụm

mây cụm

Cảm giác như 39°
0.88 Km/h
998hPa
77%

Hôm nay

mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.3°/33.6°
 • Lượng mưa
  5.3 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.5%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.7°/26.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.3°/30.2°
 • wind
  Gió
  1.85 km/h
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:47

Ngày mai

mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.9°/32.7°
 • Lượng mưa
  10.14 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.9°/27°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.8°/28.2°
 • wind
  Gió
  1.91 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:47