31 °
C
Mặt trời mọc: 05:15
Mặt trời lặn: 18:47
mây cụm

mây cụm

Cảm giác như 38°
0.8 Km/h
998hPa
81%

Hôm nay

mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.2°/33.5°
 • Lượng mưa
  5.97 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.6%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.2°/26.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.7°/30°
 • wind
  Gió
  1.85 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:47

Ngày mai

mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.5°/32.9°
 • Lượng mưa
  9.74 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.6°/26.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.3°/28.6°
 • wind
  Gió
  1.91 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:15/18:47