Dự báo thời tiết Huyện Quản Bạ - Hà Giang 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:40 pm

Gió
1.85 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:40 pm

Gió
2.39 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:41 pm

Gió
2.65 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:41 pm

Gió
1.91 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:42 pm

Gió
1.55 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:42 pm

Gió
1.22 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:42 pm

Gió
2.5 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:43 pm

Gió
2.42 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:43 pm

Gió
1.71 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:43 pm

Gió
1.62 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:44 pm

Gió
1.27 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:44 pm

Gió
2.2 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:44 pm

Gió
1.7 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:45 pm

Gió
1.94 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 25°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:45 pm

Gió
1.47 km/h

Thời tiết Huyện Quản Bạ hôm nay

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:40

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

93%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.41 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0