Dự báo thời tiết Huyện Quản Bạ - Hà Giang 30 ngày tới

Hôm nay

25.1°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.63 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

25.8°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

3.27 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

59%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

26.7°/30.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.21 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

26°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.29 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

26.8°/31°

mưa vừa

mưa vừa

33 mm

Mưa

2.43 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

26.6°/30°

mưa vừa

mưa vừa

30 mm

Mưa

1.96 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

26°/29.2°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

2.44 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

26.7°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.36 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

26.1°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.43 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

26.9°/35.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.8 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

54%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

26.2°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.55 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

26°/34.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.18 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

55%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

26.6°/35.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.6 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

52%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

26.8°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.25 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

26.1°/33.7°

mưa vừa

mưa vừa

24 mm

Mưa

2.16 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

26.5°/29.2°

mưa vừa

mưa vừa

35 mm

Mưa

1.9 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

25.9°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.41 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

26°/28.6°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

2.19 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

25.2°/27.4°

mưa vừa

mưa vừa

38 mm

Mưa

2.11 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

26°/29.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.26 km/h

Gió

1006 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

25.8°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.98 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

26.7°/36°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.09 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

56%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

26.3°/31°

mưa vừa

mưa vừa

26 mm

Mưa

1.71 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

26.3°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.14 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

27°/32.2°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

2.17 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

26.6°/29.6°

mưa vừa

mưa vừa

43 mm

Mưa

2.15 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

26.2°/30.8°

mưa vừa

mưa vừa

28 mm

Mưa

2.75 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

26.9°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.16 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

25.8°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

25.9°/30.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

20 mm

Mưa

1.6 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Quản Bạ bây giờ

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:47

Thấp/Cao

23°

/

34°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.53 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0