Dự báo thời tiết Hà Nam 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:32 pm

Gió
1.98 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:32 pm

Gió
2.68 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:33 pm

Gió
2.58 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:33 pm

Gió
2.97 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:33 pm

Gió
3.76 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:34 pm

Gió
2.58 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:34 pm

Gió
2.07 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:35 pm

Gió
3.53 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:35 pm

Gió
3.3 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:35 pm

Gió
2.8 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:36 pm

Gió
2.44 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:36 pm

Gió
2.33 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:36 pm

Gió
1.86 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:37 pm

Gió
2.56 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:37 pm

Gió
2.7 km/h

Thời tiết Hà Nam hôm nay

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:32

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

95%

áp suất

Áp suất

1000 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.62 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

27°

uv

UV

0