Dự báo thời tiết Hà Nam 30 ngày tới

Hôm nay

27.3°/29.7°

mưa vừa

mưa vừa

25 mm

Mưa

2.61 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.5°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

2.5 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.67 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

29.9°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

3.67 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28.2°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

3.12 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

29°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.48 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

28.4°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.23 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

28.1°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.43 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

28.2°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.24 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27.2°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.77 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27.5°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.61 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

1.98 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

28°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.09 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

28°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.68 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

29°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.1 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

28.7°/33.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

3.45 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

28.3°/34.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.84 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

29°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.78 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.27 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

29.5°/34.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.49 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

29°/34.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.29 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

29.6°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.12 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

29°/33.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.69 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

29°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.43 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29.6°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.64 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

29.9°/34.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.86 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

30°/33.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.82 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28.8°/34.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.9 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

28.2°/33.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.82 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

28.7°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.05 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Hà Nam bây giờ

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:39

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.93 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0