Dự báo thời tiết Huyện Mỹ Đức - Hà Nội 15 ngày tới

sương mờ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:29 pm

Gió
2.54 km/h
sương mờ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:30 pm

Gió
2.55 km/h
sương mờ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:30 pm

Gió
2.65 km/h
sương mờ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:31 pm

Gió
3.37 km/h
sương mờ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:31 pm

Gió
2.12 km/h
sương mờ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:31 pm

Gió
2.81 km/h
sương mờ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:32 pm

Gió
2.53 km/h
sương mờ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:32 pm

Gió
2.47 km/h
sương mờ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:33 pm

Gió
2.14 km/h
sương mờ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:33 pm

Gió
1.35 km/h
sương mờ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:34 pm

Gió
2.92 km/h
sương mờ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:34 pm

Gió
2.12 km/h
sương mờ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:34 pm

Gió
2.28 km/h
sương mờ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:35 pm

Gió
1.93 km/h
sương mờ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:35 pm

Gió
2.34 km/h

Thời tiết Huyện Mỹ Đức hôm nay

sương mờ

26°

sương mờ

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:29

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

100%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

5 km

wind

Gió

1.03 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

26°

uv

UV

0