Dự báo thời tiết Huyện Mỹ Đức - Hà Nội 30 ngày tới

Hôm nay

28.6°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.99 km/h

Gió

995 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28.2°/36.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.97 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

28.1°/36.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.39 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

59%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

28.2°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.74 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

28.2°/35.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.71 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.2°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

3.09 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

26.4°/36.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

1.88 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

26.4°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

26.7°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

3.27 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.1°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.77 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

26.5°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.82 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

26.7°/34.3°

mưa vừa

mưa vừa

14 mm

Mưa

3.11 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.17 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28.7°/35.8°

mưa vừa

mưa vừa

10 mm

Mưa

2.71 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

58%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

27.9°/29.6°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

3.5 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

27.9°/29.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

3.37 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

27.5°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.15 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

27.7°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.74 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

27.1°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.85 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

26.5°/30.5°

mưa vừa

mưa vừa

15 mm

Mưa

2.85 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

27.2°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.58 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

28°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.09 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

28°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.97 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T7 17/08

27.1°/35.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

1.67 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

CN 18/08

26.5°/34.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

1.93 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T2 19/08

26.2°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.66 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

T3 20/08

27.9°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

0 mm

Mưa

2.51 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Mỹ Đức bây giờ

sương mờ

27°

sương mờ

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:38

Thấp/Cao

26°

/

34°

Độ ẩm

94%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

5 km

wind

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0.19