Dự báo thời tiết Quận Ba Đình - Hà Nội 15 ngày tới

mây rải rác . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:33 pm

Gió
2.07 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:34 pm

Gió
2.99 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:34 pm

Gió
2.28 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:34 pm

Gió
2.31 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:35 pm

Gió
2.75 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:35 pm

Gió
1.51 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:35 pm

Gió
1.72 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:36 pm

Gió
3.02 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:36 pm

Gió
3.02 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:37 pm

Gió
2.2 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:37 pm

Gió
1.73 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:37 pm

Gió
2 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:38 pm

Gió
1.71 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:38 pm

Gió
2.25 km/h
mây rải rác . Cảm giác như 36°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:38 pm

Gió
2.08 km/h

Thời tiết Quận Ba Đình hôm nay

mây rải rác

29°

mây rải rác

Cảm giác như 36°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:33

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

89%

áp suất

Áp suất

1000 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.63 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

27°

uv

UV

0