Dự báo thời tiết Quận Ba Đình - Hà Nội 30 ngày tới

Hôm nay

26.3°/31°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

2.75 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

26°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

1.89 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27.2°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

3.04 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28.8°/31.9°

mưa vừa

mưa vừa

30 mm

Mưa

2.97 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28.4°/31.5°

mưa vừa

mưa vừa

26 mm

Mưa

3.18 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28.6°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

22 mm

Mưa

2.9 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

27.1°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

2.15 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.2°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.16 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27.5°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.53 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27.7°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.69 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

26.1°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

1.85 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

26.9°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.43 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

28°/31.8°

mưa vừa

mưa vừa

10 mm

Mưa

2.01 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.1°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.79 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.21 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

28.4°/34.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.3 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

29°/34.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.19 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

28.9°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.6 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28°/34.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.74 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

28.1°/35.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.59 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28.2°/35.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.53 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28.9°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.92 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.4°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.12 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.8°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.71 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.3°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

1.73 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28.2°/34.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.88 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.9°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.02 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28.9°/35°

mưa vừa

mưa vừa

17 mm

Mưa

2.62 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

28.2°/34.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.17 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

28.2°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.61 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Quận Ba Đình bây giờ

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:40

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

5 km

wind

Gió

7.2 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0