Dự báo thời tiết Quận Hoàng Mai - Hà Nội 15 ngày tới

bầu trời quang đãng . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:31 pm

Gió
3.04 km/h
bầu trời quang đãng . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:32 pm

Gió
2.39 km/h
bầu trời quang đãng . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

35°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:32 pm

Gió
1.8 km/h
bầu trời quang đãng . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:33 pm

Gió
1.33 km/h
bầu trời quang đãng . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:33 pm

Gió
1.59 km/h
bầu trời quang đãng . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:34 pm

Gió
1.83 km/h
bầu trời quang đãng . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:34 pm

Gió
2.3 km/h
bầu trời quang đãng . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:34 pm

Gió
1.95 km/h
bầu trời quang đãng . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:35 pm

Gió
2.15 km/h
bầu trời quang đãng . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:35 pm

Gió
3.03 km/h
bầu trời quang đãng . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:35 pm

Gió
2.77 km/h
bầu trời quang đãng . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:36 pm

Gió
2.69 km/h
bầu trời quang đãng . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:36 pm

Gió
2.33 km/h
bầu trời quang đãng . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:37 pm

Gió
1.4 km/h
bầu trời quang đãng . Cảm giác như 31°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:37 pm

Gió
2.45 km/h

Thời tiết Quận Hoàng Mai hôm nay

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:31

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

94%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.6 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

26°

uv

UV

0.17