Dự báo thời tiết Quận Hoàng Mai - Hà Nội 30 ngày tới

Hôm nay

26.6°/29.2°

mưa vừa

mưa vừa

24 mm

Mưa

2.53 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

26°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

1.76 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28°/31.8°

mưa vừa

mưa vừa

12 mm

Mưa

2.71 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28.3°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

3.74 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28.5°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

3.62 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

28.3°/32.7°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

2.67 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

28.8°/33.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

20 mm

Mưa

2.45 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

28.6°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.57 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

28°/31.2°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

2.53 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

29°/31.4°

mưa vừa

mưa vừa

16 mm

Mưa

2 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27.2°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.59 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27.4°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.14 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27.9°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.46 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.6°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.2 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27.3°/35.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.37 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

28°/36°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.99 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

28.2°/36.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.13 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

58%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

29.8°/35.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.94 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

62%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

29.7°/34.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

3.06 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

29.8°/35.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

3.14 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28.4°/34.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.63 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28.1°/34.2°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

2.83 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.6°/33.3°

mưa vừa

mưa vừa

31 mm

Mưa

2.83 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.5°/32.3°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

2.82 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

28.2°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.37 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

1.54 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

1.81 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

27.8°/29.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

1.85 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

26.1°/29.1°

mưa vừa

mưa vừa

38 mm

Mưa

2.38 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

26.1°/29.5°

mưa vừa

mưa vừa

57 mm

Mưa

3.38 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Quận Hoàng Mai bây giờ

mây thưa

28°

mây thưa

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:40

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0