Dự báo thời tiết Huyện Mai Châu - Hoà Bình 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 32°/27° Lượng mưa: 28 mm Gió: 2.15 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 84%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 29°/26° Lượng mưa: 30 mm Gió: 2.38 km/h Sáng/tối: 27°/27°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 92%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:36 pm
Ngày/đêm: 27°/26° Lượng mưa: 30 mm Gió: 2.17 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 93%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:36 pm
Ngày/đêm: 29°/27° Lượng mưa: 11 mm Gió: 3.04 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 91%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:36 pm
Ngày/đêm: 33°/27° Lượng mưa: 7 mm Gió: 2.72 km/h Sáng/tối: 27°/29°
Áp suất: 1001 hPa Độ ẩm: 72%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 31°/27° Lượng mưa: 14 mm Gió: 2.64 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 84%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 31°/26° Lượng mưa: 46 mm Gió: 1.66 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 87%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 26°/24° Lượng mưa: 89 mm Gió: 3.12 km/h Sáng/tối: 26°/25°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 97%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:38 pm
Ngày/đêm: 26°/25° Lượng mưa: 35 mm Gió: 2.82 km/h Sáng/tối: 24°/25°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 95%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:38 pm
Ngày/đêm: 29°/26° Lượng mưa: 10 mm Gió: 2.05 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 83%

Thời tiết Huyện Mai Châu lúc này

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:35

Thấp/Cao

26°

/

35°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.88 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0