Dự báo thời tiết Huyện Mai Châu - Hoà Bình 30 ngày tới

Hôm nay

26.9°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

2.75 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

26°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.41 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27.2°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

2.52 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28.7°/31.7°

mưa vừa

mưa vừa

27 mm

Mưa

2.44 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

27.5°/31.6°

mưa vừa

mưa vừa

24 mm

Mưa

2.63 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

27.1°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

22 mm

Mưa

2.48 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

27°/30.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.64 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.7°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.28 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27.5°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.26 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27.7°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.44 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

27.9°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.14 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.29 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.37 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.77 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27.2°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.88 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27.6°/34.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.32 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.12 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.4°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.31 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

27°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.89 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.1°/34.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.46 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28.2°/34.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.03 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27.9°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.61 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

27.6°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.39 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

27.1°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.9 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

27.4°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.61 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

27.9°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.34 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

27.2°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.64 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

27.5°/34.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.72 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

27.5°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.3 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

27.6°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.17 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Mai Châu bây giờ

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:42

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.01 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0