Dự báo thời tiết Huyện Tân Lạc - Hoà Bình 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:18 am Mặt trời lặn: 6:33 pm
Ngày/đêm: 31°/26° Lượng mưa: 5 mm Gió: 3.33 km/h Sáng/tối: 26°/28°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 78%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:33 pm
Ngày/đêm: 33°/28° Lượng mưa: 2 mm Gió: 3.73 km/h Sáng/tối: 26°/30°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 67%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:34 pm
Ngày/đêm: 36°/28° Lượng mưa: 17 mm Gió: 3.31 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1000 hPa Độ ẩm: 63%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:34 pm
Ngày/đêm: 33°/28° Lượng mưa: 26 mm Gió: 1.95 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1002 hPa Độ ẩm: 80%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 32°/28° Lượng mưa: 22 mm Gió: 1.25 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 83%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 31°/27° Lượng mưa: 18 mm Gió: 1.74 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 88%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:36 pm
Ngày/đêm: 30°/27° Lượng mưa: 31 mm Gió: 1.9 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 92%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:36 pm
Ngày/đêm: 30°/27° Lượng mưa: 38 mm Gió: 2.4 km/h Sáng/tối: 27°/29°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 90%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:36 pm
Ngày/đêm: 30°/27° Lượng mưa: 44 mm Gió: 1.8 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 91%
Mặt trời mọc: 5:17 am Mặt trời lặn: 6:37 pm
Ngày/đêm: 26°/24° Lượng mưa: 53 mm Gió: 2.27 km/h Sáng/tối: 26°/25°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 95%

Thời tiết Huyện Tân Lạc lúc này

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:33

Thấp/Cao

26°

/

28°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.12 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0.02