Dự báo thời tiết Huyện Tân Lạc - Hoà Bình 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:33 pm

Gió
2.83 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:33 pm

Gió
2.83 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

36°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:34 pm

Gió
2.51 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:34 pm

Gió
1.05 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:35 pm

Gió
0.95 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:35 pm

Gió
1.64 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:36 pm

Gió
1.8 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:36 pm

Gió
1.6 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:36 pm

Gió
1 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:37 pm

Gió
2.27 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:37 pm

Gió
2.26 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:37 pm

Gió
1.99 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:38 pm

Gió
1.7 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:38 pm

Gió
1.53 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:38 pm

Gió
2.23 km/h

Thời tiết Huyện Tân Lạc hôm nay

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:33

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

28°

độ ẩm

Độ ẩm

96%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.12 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0.02