Dự báo thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:35 pm

Gió
1.55 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:35 pm

Gió
2.38 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:36 pm

Gió
1.67 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:36 pm

Gió
2.24 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:36 pm

Gió
2.52 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:37 pm

Gió
1.74 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:37 pm

Gió
1.66 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:37 pm

Gió
2.52 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:38 pm

Gió
2.52 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:38 pm

Gió
2.05 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:38 pm

Gió
1.7 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:39 pm

Gió
2.63 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:39 pm

Gió
1.49 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:39 pm

Gió
2.06 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 33°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:40 pm

Gió
1.76 km/h

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình hôm nay

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:35

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

98%

áp suất

Áp suất

1000 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.88 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

27°

uv

UV

0