Dự báo thời tiết Thành Phố Hòa Bình - Hoà Bình 30 ngày tới

Hôm nay

26.5°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

2.51 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27.7°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

2.52 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28.3°/31°

mưa vừa

mưa vừa

30 mm

Mưa

2.74 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

27.1°/31.1°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

2.63 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

27.1°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

2.58 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

27°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.54 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

27.9°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.08 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

27.4°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.86 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

27.1°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.44 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

28°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.74 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27.6°/30.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.29 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27.5°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.27 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.27 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27.2°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.18 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27.2°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.42 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27.6°/34.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.42 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.2°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.21 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

27.7°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.99 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.5°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.96 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28.3°/34.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.13 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.51 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

27°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.89 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

27.1°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.9 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

27.4°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.61 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

27.8°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.04 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

27.6°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.64 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

27.4°/34.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.82 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

27.9°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.2 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

27°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.17 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

28°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.32 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Thành Phố Hòa Bình bây giờ

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:42

Thấp/Cao

26°

/

27°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.86 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0