Dự báo thời tiết Lạng Sơn 15 ngày tới

mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:29 pm

Gió
3.82 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:30 pm

Gió
2.87 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:30 pm

Gió
1.82 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:31 pm

Gió
2.24 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:31 pm

Gió
2.34 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:31 pm

Gió
1.83 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:32 pm

Gió
2.76 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:32 pm

Gió
2.37 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:33 pm

Gió
3.59 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:33 pm

Gió
3.74 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:33 pm

Gió
3.3 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:34 pm

Gió
2.67 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:34 pm

Gió
2.59 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:35 pm

Gió
1.96 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:35 pm

Gió
2.4 km/h

Thời tiết Lạng Sơn hôm nay

mưa vừa

25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:10/18:29

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

30°

độ ẩm

Độ ẩm

95%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.22 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0.23