Dự báo thời tiết Lạng Sơn 30 ngày tới

Hôm nay

26.9°/30.2°

mưa vừa

mưa vừa

14 mm

Mưa

1.83 km/h

Gió

994 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

26.1°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.5 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

26.1°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.56 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27.7°/29.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.26 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.52 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

26.3°/31°

mưa vừa

mưa vừa

27 mm

Mưa

3.02 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

25.7°/33.2°

mưa vừa

mưa vừa

17 mm

Mưa

2.24 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

72%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

26°/29.8°

mưa vừa

mưa vừa

10 mm

Mưa

2.1 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

25.3°/30.4°

mưa vừa

mưa vừa

15 mm

Mưa

2.98 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

25°/29°

mưa vừa

mưa vừa

17 mm

Mưa

2.51 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

24.4°/29.5°

mưa vừa

mưa vừa

15 mm

Mưa

2.31 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

25.3°/32.2°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

34 mm

Mưa

3.78 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

57%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

26.7°/29.7°

mưa vừa

mưa vừa

11 mm

Mưa

2.61 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

26.3°/33.8°

mưa vừa

mưa vừa

13 mm

Mưa

3.3 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

26°/28°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

42 mm

Mưa

2.66 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

27°/27.3°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

3.1 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

26.3°/29.8°

mưa vừa

mưa vừa

15 mm

Mưa

2.6 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

27°/30.5°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

2.02 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

26.6°/28°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.51 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

25.3°/28.9°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

2.7 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

25.9°/28°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

2.38 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

26.5°/28.3°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

1.38 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

26.4°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.37 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

T7 17/08

25.4°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

1.4 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

CN 18/08

24.6°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

1.98 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

T2 19/08

24.3°/30.6°

mưa vừa

mưa vừa

8 mm

Mưa

2.21 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:21 pm

Mặt trời lặn

T3 20/08

25°/26.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

1.72 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:20 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Lạng Sơn bây giờ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:36

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

99%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.33 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0