Dự báo thời tiết Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:31 pm
Ngày/đêm: 28°/25° Lượng mưa: 48 mm Gió: 3.11 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 94%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:31 pm
Ngày/đêm: 24°/22° Lượng mưa: 54 mm Gió: 3.45 km/h Sáng/tối: 23°/23°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 93%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:32 pm
Ngày/đêm: 26°/24° Lượng mưa: 7 mm Gió: 2.79 km/h Sáng/tối: 22°/25°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 84%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:32 pm
Ngày/đêm: 28°/25° Lượng mưa: 21 mm Gió: 3.34 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 91%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:33 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 21 mm Gió: 3.56 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1001 hPa Độ ẩm: 86%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:33 pm
Ngày/đêm: 29°/26° Lượng mưa: 31 mm Gió: 1.92 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 90%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:33 pm
Ngày/đêm: 26°/24° Lượng mưa: 133 mm Gió: 3.31 km/h Sáng/tối: 25°/24°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 97%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:34 pm
Ngày/đêm: 23°/22° Lượng mưa: 38 mm Gió: 4.26 km/h Sáng/tối: 23°/22°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 97%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:34 pm
Ngày/đêm: 26°/24° Lượng mưa: 6 mm Gió: 3.56 km/h Sáng/tối: 23°/24°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 83%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 29°/24° Lượng mưa: 4 mm Gió: 2.84 km/h Sáng/tối: 24°/25°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 71%

Thời tiết Huyện Bắc Sơn lúc này

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:09/18:31

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.43 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0