31 °
C
Mặt trời mọc: 05:10
Mặt trời lặn: 18:38
mây đen u ám

mây đen u ám

Cảm giác như 38°
3.4 Km/h
999hPa
73%

Hôm nay

mây đen u ám
33°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25°/34.9°
 • Lượng mưa
  0 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  58.1%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  33.4°/26.6°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/31.5°
 • wind
  Gió
  4.09 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:38

Ngày mai

mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  25.4°/33.2°
 • Lượng mưa
  0.49 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  55.5%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  32.6°/26.7°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.8°/31.8°
 • wind
  Gió
  4.87 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:10/18:38