31 °
C
Mặt trời mọc: 05:09
Mặt trời lặn: 18:37
mưa nhẹ

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°
1.48 Km/h
999hPa
74%

Hôm nay

mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26.3°/31.3°
 • Lượng mưa
  4.59 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.1%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  31.8°/26°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.5°/28.5°
 • wind
  Gió
  1.93 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:37

Ngày mai

mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  24.7°/26.6°
 • Lượng mưa
  5.4 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  26.2°/25°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  25.9°/26.3°
 • wind
  Gió
  1.28 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:09/18:37