Dự báo thời tiết Thành Phố Lạng Sơn - Lạng Sơn 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:27 pm

Gió
3.05 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:27 pm

Gió
2.36 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:28 pm

Gió
2.19 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:11 am / 6:28 pm

Gió
3.38 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:29 pm

Gió
2.85 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:29 pm

Gió
3.53 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:30 pm

Gió
3.24 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:30 pm

Gió
2.96 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:10 am / 6:31 pm

Gió
2.44 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:31 pm

Gió
2.09 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:31 pm

Gió
3.93 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:32 pm

Gió
3.07 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/21°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:32 pm

Gió
2.49 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:33 pm

Gió
2.31 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:09 am / 6:33 pm

Gió
2.15 km/h

Thời tiết Thành Phố Lạng Sơn hôm nay

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:11/18:27

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

96%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.28 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0