Dự báo thời tiết Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:10 am Mặt trời lặn: 6:29 pm
Ngày/đêm: 28°/25° Lượng mưa: 28 mm Gió: 4.52 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 89%
Mặt trời mọc: 5:10 am Mặt trời lặn: 6:30 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 3 mm Gió: 3.07 km/h Sáng/tối: 25°/27°
Áp suất: 1001 hPa Độ ẩm: 69%
Mặt trời mọc: 5:10 am Mặt trời lặn: 6:30 pm
Ngày/đêm: 29°/25° Lượng mưa: 43 mm Gió: 2.12 km/h Sáng/tối: 26°/26°
Áp suất: 1000 hPa Độ ẩm: 89%
Mặt trời mọc: 5:10 am Mặt trời lặn: 6:31 pm
Ngày/đêm: 27°/25° Lượng mưa: 50 mm Gió: 2.84 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1002 hPa Độ ẩm: 95%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:31 pm
Ngày/đêm: 28°/25° Lượng mưa: 30 mm Gió: 2.54 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 92%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:31 pm
Ngày/đêm: 27°/26° Lượng mưa: 43 mm Gió: 2.13 km/h Sáng/tối: 26°/26°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 94%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:32 pm
Ngày/đêm: 27°/26° Lượng mưa: 52 mm Gió: 3.36 km/h Sáng/tối: 26°/26°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 94%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:32 pm
Ngày/đêm: 27°/26° Lượng mưa: 58 mm Gió: 3.27 km/h Sáng/tối: 26°/26°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 95%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:33 pm
Ngày/đêm: 27°/23° Lượng mưa: 43 mm Gió: 3.99 km/h Sáng/tối: 26°/25°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 95%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:33 pm
Ngày/đêm: 22°/21° Lượng mưa: 8 mm Gió: 3.94 km/h Sáng/tối: 21°/21°
Áp suất: 1007 hPa Độ ẩm: 87%

Thời tiết Huyện Hữu Lũng lúc này

mưa vừa

25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:10/18:29

Thấp/Cao

24°

/

30°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.22 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.23