Dự báo thời tiết Huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn 30 ngày tới

Hôm nay

25.8°/28.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

2.77 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:19 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

25.8°/28.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.53 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:19 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

26.1°/28.1°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

3.08 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27°/28.1°

mưa vừa

mưa vừa

33 mm

Mưa

4 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

26.9°/29°

mưa vừa

mưa vừa

41 mm

Mưa

4.54 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

26.8°/28.1°

mưa vừa

mưa vừa

39 mm

Mưa

4.12 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

26.3°/30°

mưa vừa

mưa vừa

30 mm

Mưa

2.87 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

26.4°/30°

mưa vừa

mưa vừa

25 mm

Mưa

2.87 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

26.3°/28.6°

mưa vừa

mưa vừa

31 mm

Mưa

3.16 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

25.4°/29.5°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

2.16 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

25.2°/30°

mưa vừa

mưa vừa

13 mm

Mưa

2.27 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

25.3°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.35 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

25°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

1.75 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

25.2°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.8 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

25.6°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.64 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27.6°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.33 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27.8°/33.3°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

3.02 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27.2°/31.7°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

3.42 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

27.7°/31°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

2.68 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.6°/31.1°

mưa vừa

mưa vừa

17 mm

Mưa

2.91 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27.7°/32.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

3.09 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27°/32°

mưa vừa

mưa vừa

32 mm

Mưa

2.72 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

26.4°/28.4°

mưa vừa

mưa vừa

89 mm

Mưa

2.17 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

26.5°/29.9°

mưa vừa

mưa vừa

57 mm

Mưa

2.81 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

27°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.2 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

27°/29.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.02 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

25.5°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.16 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

25.5°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.1 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

25.1°/26°

mưa vừa

mưa vừa

78 mm

Mưa

3.71 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

97%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

24.9°/26°

mưa vừa

mưa vừa

86 mm

Mưa

3.98 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Hữu Lũng bây giờ

mây thưa

24°

mây thưa

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:38

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.87 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0