Dự báo thời tiết Huyện Văn Quan - Lạng Sơn 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:31 pm
Ngày/đêm: 28°/25° Lượng mưa: 49 mm Gió: 2.71 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 94%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:31 pm
Ngày/đêm: 24°/22° Lượng mưa: 54 mm Gió: 3.15 km/h Sáng/tối: 23°/23°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 93%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:32 pm
Ngày/đêm: 26°/24° Lượng mưa: 7 mm Gió: 2.89 km/h Sáng/tối: 22°/25°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 84%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:32 pm
Ngày/đêm: 28°/25° Lượng mưa: 23 mm Gió: 3.14 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 91%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:33 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 24 mm Gió: 2.96 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1001 hPa Độ ẩm: 86%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:33 pm
Ngày/đêm: 29°/26° Lượng mưa: 30 mm Gió: 2.52 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 90%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:33 pm
Ngày/đêm: 26°/24° Lượng mưa: 135 mm Gió: 2.61 km/h Sáng/tối: 25°/24°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 97%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:34 pm
Ngày/đêm: 23°/22° Lượng mưa: 36 mm Gió: 3.36 km/h Sáng/tối: 23°/22°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 97%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:34 pm
Ngày/đêm: 26°/24° Lượng mưa: 7 mm Gió: 3.36 km/h Sáng/tối: 23°/24°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 83%
Mặt trời mọc: 5:09 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 29°/24° Lượng mưa: 6 mm Gió: 2.74 km/h Sáng/tối: 24°/25°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 71%

Thời tiết Huyện Văn Quan lúc này

mưa nhẹ

23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:09/18:31

Thấp/Cao

23°

/

29°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.19 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0