Dự báo thời tiết Huyện Văn Quan - Lạng Sơn 30 ngày tới

Hôm nay

25.4°/29°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.2 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:19 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

26.3°/28.9°

mưa vừa

mưa vừa

32 mm

Mưa

3.52 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

26.3°/28.1°

mưa vừa

mưa vừa

43 mm

Mưa

4.28 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

26.5°/28.7°

mưa vừa

mưa vừa

39 mm

Mưa

3.48 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

27°/28.9°

mưa vừa

mưa vừa

44 mm

Mưa

3.91 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

26.8°/28.4°

mưa vừa

mưa vừa

32 mm

Mưa

2.94 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

26.8°/29.6°

mưa vừa

mưa vừa

27 mm

Mưa

3.32 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

26.9°/29.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

20 mm

Mưa

2.79 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

25.4°/29.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.43 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

25.7°/29.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.43 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

25.5°/29.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.12 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

25.9°/29.2°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

2.85 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

25.4°/29.9°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

3.34 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

26.4°/29.1°

mưa vừa

mưa vừa

22 mm

Mưa

2.72 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

26.7°/30.6°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

3.54 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

26.2°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

3.13 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

3.67 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

26.4°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.42 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

26.1°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

21 mm

Mưa

3.31 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

26.2°/30.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

3.58 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

26.7°/30.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

3.66 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

26.4°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.53 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

26.9°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.19 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

26°/29.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.91 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

27°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.54 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

26.4°/30.7°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

2.67 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

26.9°/29.9°

mưa vừa

mưa vừa

31 mm

Mưa

2.81 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

26.3°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

2.5 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

26.5°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.42 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

26.6°/31.9°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

1.39 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Văn Quan bây giờ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:38

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.74 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0