Dự báo thời tiết Huyện Bảo Thắng - Lào Cai 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:19 am Mặt trời lặn: 6:43 pm
Ngày/đêm: 33°/27° Lượng mưa: 21 mm Gió: 2.42 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 81%
Mặt trời mọc: 5:19 am Mặt trời lặn: 6:44 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 19 mm Gió: 2.29 km/h Sáng/tối: 27°/27°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 89%
Mặt trời mọc: 5:19 am Mặt trời lặn: 6:44 pm
Ngày/đêm: 31°/27° Lượng mưa: 7 mm Gió: 2.61 km/h Sáng/tối: 26°/28°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 79%
Mặt trời mọc: 5:19 am Mặt trời lặn: 6:45 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 15 mm Gió: 2.59 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 95%
Mặt trời mọc: 5:19 am Mặt trời lặn: 6:45 pm
Ngày/đêm: 32°/27° Lượng mưa: 9 mm Gió: 2.25 km/h Sáng/tối: 27°/29°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 86%
Mặt trời mọc: 5:19 am Mặt trời lặn: 6:46 pm
Ngày/đêm: 30°/27° Lượng mưa: 17 mm Gió: 1.68 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 93%
Mặt trời mọc: 5:19 am Mặt trời lặn: 6:46 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 19 mm Gió: 1.83 km/h Sáng/tối: 27°/27°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 89%
Mặt trời mọc: 5:19 am Mặt trời lặn: 6:46 pm
Ngày/đêm: 30°/24° Lượng mưa: 8 mm Gió: 3.62 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 72%
Mặt trời mọc: 5:19 am Mặt trời lặn: 6:47 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 3 mm Gió: 2.9 km/h Sáng/tối: 24°/28°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 70%
Mặt trời mọc: 5:19 am Mặt trời lặn: 6:47 pm
Ngày/đêm: 31°/26° Lượng mưa: 4 mm Gió: 2.78 km/h Sáng/tối: 26°/28°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 70%

Thời tiết Huyện Bảo Thắng lúc này

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:43

Thấp/Cao

26°

/

36°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.115 km

wind

Gió

0.46 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0