Dự báo thời tiết Huyện Bảo Thắng - Lào Cai 15 ngày tới

mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:42 pm

Gió
2.99 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:42 pm

Gió
2.84 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:43 pm

Gió
2.1 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:43 pm

Gió
1.19 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:43 pm

Gió
0.91 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:44 pm

Gió
1.11 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:44 pm

Gió
1.43 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:45 pm

Gió
1.18 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:45 pm

Gió
1.46 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:46 pm

Gió
2.25 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:46 pm

Gió
2.13 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:46 pm

Gió
1.93 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:47 pm

Gió
1.97 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:47 pm

Gió
2.84 km/h
mưa nhẹ . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:47 pm

Gió
1.82 km/h

Thời tiết Huyện Bảo Thắng hôm nay

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:42

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

99%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.2 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0.11