Dự báo thời tiết Sapa - Lào Cai 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 18°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/19°

Nhiệt độ
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:44 pm

Gió
1.45 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 18°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:44 pm

Gió
1.81 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 18°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:44 pm

Gió
2.31 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 18°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:45 pm

Gió
2.31 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 18°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:45 pm

Gió
2.16 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 18°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:46 pm

Gió
1.51 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 18°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:46 pm

Gió
1.39 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 18°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/16°

Nhiệt độ
Sáng/tối

16°/18°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:46 pm

Gió
2.42 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 18°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

15°/19°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:47 pm

Gió
2.54 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 18°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:47 pm

Gió
2.51 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 18°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:48 pm

Gió
2.3 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 18°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

24°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:19 am / 6:48 pm

Gió
3.05 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 18°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

21°/17°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/18°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:48 pm

Gió
2.35 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 18°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

23°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:49 pm

Gió
2.15 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 18°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

22°/18°

Nhiệt độ
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:49 pm

Gió
1.52 km/h

Thời tiết Sapa hôm nay

mây đen u ám

18°

mây đen u ám

Cảm giác như 18°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:44

nhiệt độ

Thấp/Cao

18°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

98%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

6.498 km

wind

Gió

1.45 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

18°

uv

UV

0