Dự báo thời tiết Sapa - Lào Cai 30 ngày tới

Hôm nay

17.2°/25.8°

mây cụm

mây cụm

0 mm

Mưa

3.35 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

55%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:51 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

17°/28.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.8 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

50%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

19°/22.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.04 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

18.3°/22.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.92 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

18.7°/21.2°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

1.26 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

18.5°/21°

mưa vừa

mưa vừa

25 mm

Mưa

1.93 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

17.8°/20.7°

mưa vừa

mưa vừa

13 mm

Mưa

2.25 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

17.8°/21.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.42 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

18°/22.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.95 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

17.7°/23°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.65 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

17.6°/26°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.04 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

59%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

18.8°/26°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.38 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

60%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

18°/24°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.77 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

19°/23.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

2.41 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

17.5°/23.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

2.1 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

17.5°/24.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

1.75 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

18.1°/22.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.12 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

17.5°/22.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

3.72 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

17.3°/22.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.52 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

17.9°/23.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.96 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

17.3°/22.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.41 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

18.4°/23°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.67 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

18.9°/22.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.97 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

19°/22°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.25 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

19°/23.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.52 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

18.5°/22.7°

mưa vừa

mưa vừa

14 mm

Mưa

1.71 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

18.3°/22.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.09 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

17.3°/21.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.95 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

17.9°/21.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.38 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

18.1°/22.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

1.84 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Sapa bây giờ

mưa nhẹ

19°

mưa nhẹ

Cảm giác như 19°

Bình minh/Hoàng hôn

05:30/18:51

Thấp/Cao

17°

/

25°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.69 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0