Dự báo thời tiết Thành Phố Lào Cai - Lào Cai 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:19 am Mặt trời lặn: 6:43 pm
Ngày/đêm: 33°/27° Lượng mưa: 21 mm Gió: 2.42 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 81%
Mặt trời mọc: 5:19 am Mặt trời lặn: 6:44 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 16 mm Gió: 2.69 km/h Sáng/tối: 27°/27°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 89%
Mặt trời mọc: 5:19 am Mặt trời lặn: 6:44 pm
Ngày/đêm: 31°/27° Lượng mưa: 10 mm Gió: 3.41 km/h Sáng/tối: 26°/28°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 79%
Mặt trời mọc: 5:19 am Mặt trời lặn: 6:45 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 14 mm Gió: 3.09 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 95%
Mặt trời mọc: 5:19 am Mặt trời lặn: 6:45 pm
Ngày/đêm: 32°/27° Lượng mưa: 12 mm Gió: 2.35 km/h Sáng/tối: 27°/29°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 86%
Mặt trời mọc: 5:19 am Mặt trời lặn: 6:46 pm
Ngày/đêm: 30°/27° Lượng mưa: 15 mm Gió: 1.78 km/h Sáng/tối: 27°/28°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 93%
Mặt trời mọc: 5:19 am Mặt trời lặn: 6:46 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 19 mm Gió: 2.63 km/h Sáng/tối: 27°/27°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 89%
Mặt trời mọc: 5:19 am Mặt trời lặn: 6:46 pm
Ngày/đêm: 30°/24° Lượng mưa: 5 mm Gió: 3.42 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 72%
Mặt trời mọc: 5:19 am Mặt trời lặn: 6:47 pm
Ngày/đêm: 30°/26° Lượng mưa: 1 mm Gió: 3.1 km/h Sáng/tối: 24°/28°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 70%
Mặt trời mọc: 5:19 am Mặt trời lặn: 6:47 pm
Ngày/đêm: 31°/26° Lượng mưa: 3 mm Gió: 2.58 km/h Sáng/tối: 26°/28°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 70%

Thời tiết Thành Phố Lào Cai lúc này

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:43

Thấp/Cao

25°

/

36°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.6 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0