Dự báo thời tiết Thành Phố Lào Cai - Lào Cai 30 ngày tới

Hôm nay

26.3°/36.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.89 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

50%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

27.8°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

1.96 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

27.3°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.4 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:50 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

27.4°/31°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

1.27 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

27.2°/30.6°

mưa vừa

mưa vừa

26 mm

Mưa

2.09 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

98%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

27°/29°

mưa vừa

mưa vừa

13 mm

Mưa

2.06 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

96%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:49 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

26.8°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

2.67 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

26.6°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.3 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:48 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

26.1°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

1.64 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

26.8°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.46 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

57%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

27°/34.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.93 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

59%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:47 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

27.6°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

27.4°/31.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

1.73 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:46 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

26.6°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

19 mm

Mưa

2.36 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

26.7°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.8 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:45 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

26.4°/30.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.23 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

26.6°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.3 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:44 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

26.7°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

3.32 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

26.4°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.77 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

26°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.19 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

26.3°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.61 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

27.2°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.71 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

27.6°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.59 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

27.6°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.64 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

27.8°/31.8°

mưa vừa

mưa vừa

16 mm

Mưa

1.38 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:39 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

26.5°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.95 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

26°/30.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

20 mm

Mưa

1.98 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

95%

Độ ẩm

5:40 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

26.8°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

26.8°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

2.03 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

26.1°/31.8°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

0.84 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:41 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Thành Phố Lào Cai bây giờ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:29/18:50

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.28 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0