Dự báo thời tiết Huyện Giao Thủy - Nam Định 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:31 pm

Gió
2.57 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:31 pm

Gió
3.03 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:32 pm

Gió
2.99 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:32 pm

Gió
3.63 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:32 pm

Gió
4.65 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:33 pm

Gió
3.43 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:33 pm

Gió
2.53 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:33 pm

Gió
4.06 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:34 pm

Gió
3.62 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:34 pm

Gió
3.42 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:34 pm

Gió
3.13 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:35 pm

Gió
2.3 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:35 pm

Gió
2.03 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:35 pm

Gió
3.02 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 34°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:14 am / 6:36 pm

Gió
3.31 km/h

Thời tiết Huyện Giao Thủy hôm nay

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:31

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

92%

áp suất

Áp suất

1000 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.06 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

27°

uv

UV

0