Dự báo thời tiết Huyện Giao Thủy - Nam Định 30 ngày tới

Hôm nay

27.6°/29.3°

mưa vừa

mưa vừa

27 mm

Mưa

3.93 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.9°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.46 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

30°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

4.82 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

29.9°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

4.92 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

29.7°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

3.86 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

29.3°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

3.43 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

29°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.83 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

28.8°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.85 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

28.2°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.22 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

28.6°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

3.14 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

28.7°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.51 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

28.6°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.07 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

29.2°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.5 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

29.8°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.78 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

29.4°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.32 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

29.8°/33.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.46 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

29.9°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.56 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

29.7°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.93 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

29.5°/33.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.1 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

29.8°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.98 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

29.3°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.35 km/h

Gió

999 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

29.1°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.21 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

29.3°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.72 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

68%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

29.3°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.35 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29.4°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.3 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

29.3°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

4.04 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

30°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

4.24 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

29.3°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

4.12 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

64%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

29.6°/33.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.6 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

30°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.61 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Giao Thủy bây giờ

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:38

Thấp/Cao

26°

/

31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.76 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0