Dự báo thời tiết Ninh Bình 15 ngày tới

mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:31 pm

Gió
2.66 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:32 pm

Gió
2.83 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:32 pm

Gió
2.78 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:32 pm

Gió
3.55 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:33 pm

Gió
4.5 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:33 pm

Gió
3.5 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:33 pm

Gió
2.71 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:34 pm

Gió
3.81 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:34 pm

Gió
3.4 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:35 pm

Gió
3.39 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:35 pm

Gió
3.03 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:35 pm

Gió
2.58 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:36 pm

Gió
2.02 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:36 pm

Gió
2.91 km/h
mưa vừa . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:36 pm

Gió
3.31 km/h

Thời tiết Ninh Bình hôm nay

mưa vừa

25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:31

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

34°

độ ẩm

Độ ẩm

89%

áp suất

Áp suất

1005 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.04 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0