Dự báo thời tiết Ninh Bình 30 ngày tới

Hôm nay

28.1°/30.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

3.78 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T2 15/07

27.9°/28.1°

mưa vừa

mưa vừa

36 mm

Mưa

4.09 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

27.1°/28°

mưa vừa

mưa vừa

31 mm

Mưa

3.44 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

27.4°/29.6°

mưa vừa

mưa vừa

38 mm

Mưa

3.61 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.9°/29.1°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

2.31 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.57 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

29.9°/33°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.24 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28.1°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.24 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

29.9°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.33 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

29.1°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.11 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

29.1°/32.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.18 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

29.8°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.3 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

29.5°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.96 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

29.3°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

2.21 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

28.3°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.1 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

28.8°/34.4°

mây thưa

mây thưa

0 mm

Mưa

3.15 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

57%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

29.1°/35.3°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

3.77 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

57%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

29.8°/34.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.79 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

29.6°/34.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.94 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

29.9°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

3.94 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

28.8°/31.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

4.17 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28.9°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

4.38 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

28.6°/30.1°

mưa vừa

mưa vừa

19 mm

Mưa

5.68 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

28°/28.6°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

173 mm

Mưa

8.2 km/h

Gió

992 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27.8°/30.8°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

7.84 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.7°/33.3°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

3.61 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.7°/33.9°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.07 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29.2°/34.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.96 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

29°/34.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.65 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.5°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

3.65 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Ninh Bình bây giờ

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:39

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.88 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0