Dự báo thời tiết Huyện Kim Sơn - Ninh Bình 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:30 pm

Gió
3.81 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:30 pm

Gió
3.76 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:30 pm

Gió
3.47 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:31 pm

Gió
1.8 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/29°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:31 pm

Gió
1.74 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:32 pm

Gió
2.35 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:32 pm

Gió
2.43 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:32 pm

Gió
2.78 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/28°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:33 pm

Gió
2.31 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/25°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:33 pm

Gió
3.89 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

25°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:33 pm

Gió
4.58 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

26°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:34 pm

Gió
4.33 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

28°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:34 pm

Gió
4.02 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:35 pm

Gió
2.84 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 26°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:15 am / 6:35 pm

Gió
2.08 km/h

Thời tiết Huyện Kim Sơn hôm nay

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:30

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

28°

độ ẩm

Độ ẩm

90%

áp suất

Áp suất

1006 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.76 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0.18