Dự báo thời tiết Huyện Kim Sơn - Ninh Bình 30 ngày tới

Hôm nay

28°/30.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

4.28 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T2 15/07

27.9°/28.1°

mưa vừa

mưa vừa

38 mm

Mưa

4.19 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

27.3°/28.8°

mưa vừa

mưa vừa

30 mm

Mưa

4.24 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

27°/29.6°

mưa vừa

mưa vừa

39 mm

Mưa

3.91 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.8°/30°

mưa vừa

mưa vừa

26 mm

Mưa

2.51 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28.5°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.57 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

29.6°/32.3°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.44 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28.6°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

5.04 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

30°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.93 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

29.2°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.01 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

29.6°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.38 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

29.8°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.5 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

29.7°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.66 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

29.3°/32.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.51 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

29°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

2.9 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

28.5°/34.8°

mây thưa

mây thưa

0 mm

Mưa

4.05 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

57%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

29.5°/35.3°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.77 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

57%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

29.8°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.49 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

29.3°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

4.14 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

29.1°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

4.04 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

28.4°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

13 mm

Mưa

4.87 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28.1°/31.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

4.48 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

29°/30.8°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

5.98 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27.1°/28.3°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

174 mm

Mưa

8.9 km/h

Gió

992 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27°/30.1°

mưa vừa

mưa vừa

20 mm

Mưa

7.84 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28°/33.1°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

3.71 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.6°/33.7°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.67 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29.8°/34.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.86 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

29°/34.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.45 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.8°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

4.65 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Kim Sơn bây giờ

mây cụm

27°

mây cụm

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:39

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.88 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0