Dự báo thời tiết Huyện Yên Khánh - Ninh Bình 10 ngày tới

Mặt trời mọc: 5:16 am Mặt trời lặn: 6:31 pm
Ngày/đêm: 31°/28° Lượng mưa: 17 mm Gió: 3.66 km/h Sáng/tối: 29°/29°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 81%
Mặt trời mọc: 5:15 am Mặt trời lặn: 6:32 pm
Ngày/đêm: 28°/26° Lượng mưa: 26 mm Gió: 3.83 km/h Sáng/tối: 28°/27°
Áp suất: 1006 hPa Độ ẩm: 91%
Mặt trời mọc: 5:15 am Mặt trời lặn: 6:32 pm
Ngày/đêm: 27°/26° Lượng mưa: 38 mm Gió: 3.48 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1008 hPa Độ ẩm: 94%
Mặt trời mọc: 5:15 am Mặt trời lặn: 6:32 pm
Ngày/đêm: 29°/27° Lượng mưa: 4 mm Gió: 3.85 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1005 hPa Độ ẩm: 86%
Mặt trời mọc: 5:15 am Mặt trời lặn: 6:33 pm
Ngày/đêm: 31°/28° Lượng mưa: 3 mm Gió: 5.2 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1001 hPa Độ ẩm: 70%
Mặt trời mọc: 5:15 am Mặt trời lặn: 6:33 pm
Ngày/đêm: 31°/28° Lượng mưa: 5 mm Gió: 3.5 km/h Sáng/tối: 28°/29°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 77%
Mặt trời mọc: 5:15 am Mặt trời lặn: 6:33 pm
Ngày/đêm: 30°/27° Lượng mưa: 27 mm Gió: 3.31 km/h Sáng/tối: 28°/28°
Áp suất: 1003 hPa Độ ẩm: 81%
Mặt trời mọc: 5:15 am Mặt trời lặn: 6:34 pm
Ngày/đêm: 27°/25° Lượng mưa: 75 mm Gió: 3.81 km/h Sáng/tối: 27°/26°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 95%
Mặt trời mọc: 5:15 am Mặt trời lặn: 6:34 pm
Ngày/đêm: 26°/26° Lượng mưa: 59 mm Gió: 3.8 km/h Sáng/tối: 25°/26°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 93%
Mặt trời mọc: 5:15 am Mặt trời lặn: 6:35 pm
Ngày/đêm: 29°/27° Lượng mưa: 16 mm Gió: 3.89 km/h Sáng/tối: 26°/27°
Áp suất: 1004 hPa Độ ẩm: 78%

Thời tiết Huyện Yên Khánh lúc này

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:31

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.73 km/h

Điểm ngưng

27°

UV

0