Dự báo thời tiết Huyện Yên Khánh - Ninh Bình 30 ngày tới

Hôm nay

28.4°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

4.68 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T2 15/07

27.2°/28.7°

mưa vừa

mưa vừa

35 mm

Mưa

4.39 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

27.7°/28.4°

mưa vừa

mưa vừa

30 mm

Mưa

4.14 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

27.7°/29.3°

mưa vừa

mưa vừa

40 mm

Mưa

4.31 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

27.8°/29.5°

mưa vừa

mưa vừa

25 mm

Mưa

3.31 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

29°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.97 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

30°/32.5°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.64 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

28°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.64 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

29.6°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

3.33 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

70%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

29.7°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.31 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

29.6°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

3.68 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

29.8°/32.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

3.4 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

29.8°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.06 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

78%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

29.2°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.81 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

28.1°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

2.8 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

28.6°/34.1°

mây thưa

mây thưa

0 mm

Mưa

3.15 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

57%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

29.4°/35.5°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.47 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

57%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

29.2°/34.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

4.59 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

30°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

4.34 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

61%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

29°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

4.84 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

28.2°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

5.07 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

28.4°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

5.18 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

28.8°/30.9°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

6.38 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27.8°/28°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

174 mm

Mưa

8.9 km/h

Gió

992 hPa

Áp suất

93%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27°/30.6°

mưa vừa

mưa vừa

18 mm

Mưa

7.84 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.2°/33.9°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.51 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

65%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

28.6°/33.5°

mây rải rác

mây rải rác

0 mm

Mưa

4.17 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29.7°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.26 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

29.8°/34.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

4.55 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

63%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.8°/33°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

4.65 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Yên Khánh bây giờ

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:39

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.67 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0