37 °
C
Mặt trời mọc: 05:17
Mặt trời lặn: 18:44
mưa vừa

mưa vừa

Cảm giác như 44°
3.23 Km/h
997hPa
52%

Hôm nay

mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 42°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/37.3°
 • Lượng mưa
  10.39 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.5%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  35.7°/28.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.8°/35.5°
 • wind
  Gió
  4.9 km/h
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:44

Ngày mai

mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27°/33.2°
 • Lượng mưa
  10.3 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.1%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  34°/27.3°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.2°/30.2°
 • wind
  Gió
  3.74 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:18/18:44