37 °
C
Mặt trời mọc: 05:17
Mặt trời lặn: 18:43
mây cụm

mây cụm

Cảm giác như 44°
2.19 Km/h
997hPa
48%

Hôm nay

mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 43°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  26°/37.6°
 • Lượng mưa
  1.67 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.9%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  36.1°/29°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  26.6°/35.3°
 • wind
  Gió
  5.53 km/h
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:43

Ngày mai

mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 42°

 • Nhiệt độ
  Thấp/Cao
  27.5°/36.7°
 • Lượng mưa
  8.71 mm
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.8%
 • Nhiệt độ
  Ngày/Đêm
  36°/27.2°
 • Nhiệt độ
  Sáng/Tối
  27.1°/33°
 • wind
  Gió
  4.46 km/h
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:17/18:44