Dự báo thời tiết Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ 15 ngày tới

mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:33 pm

Gió
1.86 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:33 pm

Gió
2.99 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:33 pm

Gió
2.88 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:18 am / 6:34 pm

Gió
2.67 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/26°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:34 pm

Gió
1.33 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:35 pm

Gió
1.78 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:35 pm

Gió
1.47 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:36 pm

Gió
1.48 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

32°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:17 am / 6:36 pm

Gió
1.41 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

33°/27°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:36 pm

Gió
1.2 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

27°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

27°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:37 pm

Gió
2.16 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

29°/23°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:37 pm

Gió
1.32 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/22°

Nhiệt độ
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:38 pm

Gió
1.65 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

30°/24°

Nhiệt độ
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:38 pm

Gió
1.78 km/h
mây đen u ám . Cảm giác như 24°.
Nhiệt độ
Ngày/đêm

31°/25°

Nhiệt độ
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:16 am / 6:38 pm

Gió
1.97 km/h

Thời tiết Huyện Thanh Thuỷ hôm nay

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:33

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

89%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.36 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0