Dự báo thời tiết Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ 30 ngày tới

Hôm nay

25.9°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

2.34 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

71%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28°/32°

mưa vừa

mưa vừa

24 mm

Mưa

2.27 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

28°/31.3°

mưa vừa

mưa vừa

36 mm

Mưa

2.39 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

92%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:43 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

27.8°/31.1°

mưa vừa

mưa vừa

30 mm

Mưa

2.56 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

27.5°/31.6°

mưa vừa

mưa vừa

28 mm

Mưa

2.07 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

26.3°/30.4°

mưa vừa

mưa vừa

21 mm

Mưa

2.16 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:42 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

26.9°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.93 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

26.5°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

2.28 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:29 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

26°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.38 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:41 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

26.8°/31.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.14 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

26.9°/31.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.67 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:30 am

Mặt trời mọc

6:40 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

26.2°/31.6°

mưa vừa

mưa vừa

15 mm

Mưa

2.09 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

91%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

26.4°/32°

mưa vừa

mưa vừa

17 mm

Mưa

1.85 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:31 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

27.4°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

2.21 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:39 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

27.6°/34.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

2.43 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

27.7°/33.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.52 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:32 am

Mặt trời mọc

6:38 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

27°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

2.5 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:37 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

27.5°/33.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

2.39 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

73%

Độ ẩm

5:33 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

27.6°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.89 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

75%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:36 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27.3°/35°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

10 mm

Mưa

2.74 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

69%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

27.4°/32.3°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.38 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:34 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

27.3°/32.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

17 mm

Mưa

1.58 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

27°/32.6°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

18 mm

Mưa

2.19 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

27.6°/33.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

2.1 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:35 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

28°/33.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

11 mm

Mưa

1.7 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

27.5°/34°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

1.6 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

27.5°/33.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

1.83 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:36 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T4 14/08

27.7°/32.9°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

2.4 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T5 15/08

27°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

1.85 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:37 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T6 16/08

27.4°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

15 mm

Mưa

1.96 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

85%

Độ ẩm

5:38 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Huyện Thanh Thuỷ bây giờ

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:43

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.9 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0