Dự báo thời tiết Cẩm Phả - Quảng Ninh 30 ngày tới

Hôm nay

27.6°/29°

mưa vừa

mưa vừa

37 mm

Mưa

7.25 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

89%

Độ ẩm

5:17 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T3 16/07

27.4°/29.3°

mưa vừa

mưa vừa

49 mm

Mưa

7.01 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:17 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T4 17/07

28.4°/30.8°

mưa vừa

mưa vừa

34 mm

Mưa

5.86 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:18 am

Mặt trời mọc

6:35 pm

Mặt trời lặn

T5 18/07

28.9°/29.8°

mưa vừa

mưa vừa

27 mm

Mưa

4.36 km/h

Gió

1005 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:18 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T6 19/07

28.2°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

16 mm

Mưa

5.09 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:18 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T7 20/07

29.7°/30.2°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

6.08 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:19 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

CN 21/07

29.4°/30.1°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

8 mm

Mưa

6.18 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:19 am

Mặt trời mọc

6:34 pm

Mặt trời lặn

T2 22/07

29.6°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

9 mm

Mưa

4.83 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T3 23/07

29.9°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

6 mm

Mưa

5.02 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

83%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T4 24/07

29°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

4.19 km/h

Gió

1003 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:20 am

Mặt trời mọc

6:33 pm

Mặt trời lặn

T5 25/07

29.8°/31.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.49 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T6 26/07

29.9°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

4.49 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:21 am

Mặt trời mọc

6:32 pm

Mặt trời lặn

T7 27/07

29.6°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

3.77 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

CN 28/07

29.8°/31.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

5 mm

Mưa

3.27 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

77%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T2 29/07

29.1°/32.1°

mây thưa

mây thưa

0 mm

Mưa

3.97 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

66%

Độ ẩm

5:22 am

Mặt trời mọc

6:31 pm

Mặt trời lặn

T3 30/07

30°/33.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

1 mm

Mưa

5.16 km/h

Gió

998 hPa

Áp suất

67%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T4 31/07

30.5°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

4.56 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

74%

Độ ẩm

5:23 am

Mặt trời mọc

6:30 pm

Mặt trời lặn

T5 01/08

30.6°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

7 mm

Mưa

4.88 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

76%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T6 02/08

30.5°/32.4°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

5.08 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:29 pm

Mặt trời lặn

T7 03/08

29.9°/31.7°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

20 mm

Mưa

5.97 km/h

Gió

997 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:24 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

CN 04/08

29.4°/31.3°

mưa vừa

mưa vừa

27 mm

Mưa

6.51 km/h

Gió

996 hPa

Áp suất

79%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:28 pm

Mặt trời lặn

T2 05/08

28.1°/29.4°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

107 mm

Mưa

9.7 km/h

Gió

993 hPa

Áp suất

82%

Độ ẩm

5:25 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T3 06/08

27.5°/28.2°

mưa cường độ nặng

mưa cường độ nặng

264 mm

Mưa

13.84 km/h

Gió

990 hPa

Áp suất

94%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:27 pm

Mặt trời lặn

T4 07/08

28.7°/29.3°

mưa vừa

mưa vừa

23 mm

Mưa

12.48 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

87%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:26 pm

Mặt trời lặn

T5 08/08

28.4°/31°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

4 mm

Mưa

3.89 km/h

Gió

1004 hPa

Áp suất

84%

Độ ẩm

5:26 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T6 09/08

29°/31.5°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

2 mm

Mưa

5.69 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

81%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:25 pm

Mặt trời lặn

T7 10/08

29.9°/32°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

3 mm

Mưa

4.98 km/h

Gió

1000 hPa

Áp suất

80%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:24 pm

Mặt trời lặn

CN 11/08

29.8°/30.8°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

14 mm

Mưa

4.43 km/h

Gió

1001 hPa

Áp suất

86%

Độ ẩm

5:27 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

T2 12/08

28.6°/30°

mưa nhẹ

mưa nhẹ

12 mm

Mưa

4.83 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

90%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:23 pm

Mặt trời lặn

T3 13/08

28.1°/30°

mưa vừa

mưa vừa

38 mm

Mưa

5.13 km/h

Gió

1002 hPa

Áp suất

88%

Độ ẩm

5:28 am

Mặt trời mọc

6:22 pm

Mặt trời lặn

Thời tiết Cẩm Phả bây giờ

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:17/18:35

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.83 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0